Öngörüler (Vizyon)

içim;dışım, Dekorasyon Stil Danışmanlığı Merkezi, nefes aldığınız her mekanı, içinde bulunmayı hayal ettiğiniz bir fotoğraf karesi olarak yorumlar ve öncelikle arzularınıza odaklanarak, sizi tanımayı hedefler.

Özgörev (Misyon)

içim;dışım, Dekorasyon Stil Danışmanlığı Merkezi, sizin hayallerinizi önce düşüncelere sonra çizgilere ve son olarak da gerçeğe dönüştürmek için buradadır. Bulunduğunuz mekanı, hayatınızın gereklilikleri doğrultusunda, daha çok seveceğiniz ve daha mutlu olacağınız hale dönüştürmek amacıyla, sizlere danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuştur. Eviniz, işyeriniz, mağazanız ya da restorantınız… Size ait herhangi bir mekanın, öncelikle istekleriniz doğrultusunda stilini oluşturarak bir konsept üretir ve en önemlisi, arzularınıza kılavuzluk ederken, bu konsepte uygun ürünleri,formları,renkleri; vaktinizi ve nakdinizi göz önünde bulundurarak seçer.

HİZMETLERİMİZ

1-Dekorasyon

a– İç Mekan

-Hizmet alınması istenen mekan için, beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda (kullanıcı talepleri, mekansal ihtiyaçlar, vb.) ön bil- giler toplanır.Bu veriler doğrultusunda mekan için “ön tasarım projesi” (plan, kesit, üç boyutlu ön görseller vb. mimari teknik altyapı) oluşturulur.

– “Ön tasarım projesi”, kullanıcıya/hizmet alana “sunulduktan” sonra, hizmet alanın, olabilecek yeni talepleri ve beklentileri, hizmet verenin tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda, tekrar değerlendirilir. Gerekli düzenlemeler yapılır ve teknik olarak daha detaylı bir “tasarım projesi” çalışmasına başlanır.

– Hizmet veren bu süreçte iç mekanda yapılan düzenlemeleri daha ayrıntılı hale getirecek olan “tasarım projesini” oluşturur. Ön proje aşamasında yapılan mekansal düzenlemeler netlik kazanır. Seçilen ürünlerin stil, renk, malzeme, boyut, kararları verilir.Yeni çizimler ve üç boyutlu görseller oluşturulur.

– “Tasarım projesi” tamamlandıktan sonra; “kullanıcı/hizmet alan ile tekrar görüşülür”. Stil, renk, malzeme, boyut ile ilgli tüm talep ve kararlar değerlendirilir. Gerektiğinde malzemeler birlikte seçilir ve incelenir. Bu görüşme sonucunda tüm seçimler netleştirilir ve tasarım projesi son haline getirilir.

– “Tasarım projesinin onayından sonra” hizmet veren bu proje üzerinden “uygulama projesini” (plan, kesit, üç boyutlu son görseller, malzeme ve mobilya detay çizimleri vb.) oluşturur.

– Hizmet veren, “hizmet alan tarafından onaylanan uygulama projesini”, teknik ekibine tüm detayları ile aktarır ve bir iş programı oluşturulur. Hazırlanan iş programı doğrultusunda mekanda çalışmalara başlanır.

– Hizmet veren bu süreçte teknik ekiple koordine olup “iş takibine” başlar. Proje tamamlanana kadar bu süreç devam eder.

– Son olarak; “yazılı olarak taahhüt edilen tarihte”, mekan hizmet alana teslim edilir.

b-Dış Mekan

Çevre tasarımı, kiosk tasarımı, fuar standı tasarımı, vb. hizmetleri içermektedir.

– Hizmet alınması istenen “dış mekan” için, beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda (kullanıcı talepleri, mekansal ihtiyaçlar,vb.) ön bilgiler toplanır.Bu veriler doğrultusunda “dış mekan ön tasarım projesi” (plan, kesit, üç boyutlu ön görseller vb. mimari teknik altyapı) oluşturulur.

– “Ön tasarım projesi”, kullanıcıya/hizmet alana “sunulduktan” sonra, hizmet alanın, olabilecek yeni talepleri ve beklentileri, hizmet verenin tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda, tekrar değerlendirilir. Gerekli düzenlemeler yapılır ve teknik olarak daha detaylı bir “tasarım projesi” çalışmasına başlanır.

– Hizmet veren bu süreçte “dış mekanda” yapılan düzenlemeleri daha ayrıntılı hale getirecek olan “tasarım projesini” oluşturur. Ön proje aşamasında yapılan mekansal düzenlemeler netlik kazanır. Seçilen ürünlerin stil, renk, malzeme, boyut, kararları verilir.Yeni çizimler ve üç boyutlu görseller oluşturulur.

– “Tasarım projesi” tamamlandıktan sonra; “kullanıcı / hizmet alan ile tekrar görüşülür”, kararlar değerlendirilir. Stil, renk, malzeme, boyut ile ilgli tüm talep ve kararlar değerlendirilir. Gerektiğinde malzemeler birlikte seçilir ve incelenir. Bu görüşme sonucunda tüm seçimler netleştirilir ve tasarım projesi son haline getirilir.

– “Tasarım projesinin onayından sonra” hizmet veren bu proje üzerinden “uygulama projesini” (plan, kesit, üç boyutlu son görseller, malzeme ve mobilya detay çizimleri vb.) oluşturur.

– Hizmet veren, “hizmet alan tarafından onaylanan uygulama projesini”, teknik ekibine tüm detayları ile aktarır ve bir iş programı oluşturulur. Hazırlanan iş programı doğrultusunda mekanda çalışmalara başlanır. – Hizmet veren bu süreçte teknik ekiple koordine olup “iş takibine” başlar. Proje tamamlanana kadar bu süreç devam eder.

– Son olarak; “yazılı olarak taahhüt edilen tarihte”, mekan hizmet alana teslim edilir.

… içim;dışım, İÇ MİMARİ TASARIM VE DEKORASYON DANIŞMANLIK MERKEZİ …

Aycan Yayla & Eda Kamış